Cod de Etică

Codul nostru de Etică, ca ghid pentru strategia de conformitate faţă de toţi partenerii Atos

 

Cele mai importante principii de Conformitate în cadrul Atos:

 

Atos se anagajează să își dezvolte afacerile într-un mod sustenabil și dorește să conducă prin exemplu. Pentru a realizarea sustenabilităţii, conformitatea legislativă este o datorie fundamentală a oricărei organizaţii și este o parte esenţială a Responsabilităţii Sociale.

Primul pas în “Responsabilitatea Corporativă” este Conformitatea cu regulamentul Atos. 

 

Acest regulament este compus din:

  • Legi și reglemntări locale si internationale (Directiva Uniunii Europene, legislaţia SUA, etc.).
  • Politici și proceduri interne menite să armonizeze practicile în cadrul Atos, cu respectarea legislaţiei specifice.

Codul de Etică al Atos stabilește următoarele principii de Conformitate în cadrul Atos:

 

  • Integritate în Afaceri.

Integritatea este cel mai important principiu de respectat faţă de angajaţi și client. Atos trebuie să se comporte professional cu aceștia, fără consideraţii de rasă, naţionalitate, sex, vârstă, handicap sau alt tratament diferenţiat.

 

  • Fără mită sau corupţie.

Atos este în totalitate împotriva oricărei forme de corupţie, practică necinstită sau ilegală cu scopul obţinerii avantajelor comerciale sau altor avantaje, direct sau indirect (de ex. În cazul asistenţei intermediarilor), în toate ţările, și este de asemenea împotriva oricărei forme de spălare de bani.

 

  • Concurenţă loială.

Atos tratează clienţii, furnizorii, partenerii și intermediarii cu respect și nu va obţine avantaje, directe sau indirecte în vreun contract, înţelegere sau practică ce ar contravene legislaţiei și reglementărilor privind practicile anti-concurenţiale.  

 

  • Fără conflict de interese.

Deciziile luate de către angajaţii Atos în cadrul activităţii profesionale sunt obiective și imparţiale în interesul Atos și nu în interesul propriu al angajaţilor, fie financiar sau personal, fie material sau imaterial.

 

  • Protejarea bunurilor Atos – Fără fraudă.

Insușirea de resurse, manipularea bunurilor, încălcarea protecţiei datelor, sau raportarea financiară incorectă pot constitui fraudă și ca atare sunt interzise: pot conduce la sancţiuni din partea Atos.

 

  • Protejarea confidenţialităţii – Informaţii din interior.

Informaţiile, indiferent unde sunt procesate și stocate, trebuiesc protejate de acces neautorizat, modificări, divulgare sau distrugere. In plus, Atos este o companie listată la Paris Euronext Market, și trebuie întotdeauna să poată oferi informaţii de încreder investitorior și acţionarilor. In consecinţă, divulgarea sau folosirea informaţiilor confidenţiale, cum ar fi informaţiile din interior, trebuie controlată ca să nu afecteze compania Atos / interesele clienţilor Atos sau încălcarea regulamentului interior.

Zi după zi, aceste principii permit Atos să își structureze strategia de conformitate ca să se desfășoare în toate ţările, faţă de toţi angajaţii și partenerii săi.   

 

Descărcaţi Cod de Etică aici.

Contactați-ne

Atos
More Info
trans-1-px

Link-uri aferente

Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information