Termeni de utilizare

Dumneavoastră sunteţi acum conectaţi la Site-ul Internet Atos. Informaţiile conţinute de acest site constituie subiectul următorilor Termeni și Condiţii iar accesul la acest site și folosirea în continuare constituie acceptarea completă a acestor termeni și condiţii:

Acest site oferă informaţii despre Atos,  sucursalele și companiile afiliate  (“Atos”), organizaţia, produsele și serviciile oferite de diviziile sale precum și evoluţia acţiunilor sale. Totuși, aceste informaţii reprezintă doar o prezentare a produselor și serviciilor Atos și nu o obligaţie contractuală. Pentru a avea un contract, vă rugăm să ne contactaţi.  

In lipsa oricărei alte specificaţii, conţinutul acestui site incluzând dar nelimitându-se la textul și imaginile conţinute de acesta și aranjarea lor sunt propritatea Atos. Toate măricle înregistrate folosite sau la care se face referire aparţin proprietarilor respectivi.

Conţinutul acestui site nu oferă nici o licenţă sau drept asupra drepturilor de autor, patent, marcă înregistrată sau proprietăţi Atos sau terţi. Acest site și conţinutul său incluzând dar nelimitându-se la text, grafică, imagini, audio, video, cod html, butoane nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis sau distribuit în vreun fel fără acordul prealabil scris al Atos, exceptând faptul că puteţi descărca, arăta sau printa una dintre copiile materialelor pe un singur computer pentru uzul dvs. personal, ne-comercial, cu condiţia să nu modificaţi materialul în nici un mod și păstraţi intacte drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate.

Informaţiile oferite în acest site sunt gratuite și au un caracter strict de informare și nu crează nici o relaţie profesională între dumneavoastră și Atos. Link-urile din acest site către servciii sau site-uri ce nu sunt operate de Atos. Nici o garanţie nu este oferită în privinţa acestor alte servicii sau site-uri iar Atos nu își asumă responsabilitatea pentru acestea. Un link către alt site sau serviciu nu reprezintă o aprobare a acelui site sau serviciu. Orice uz al informaţiilor oferite pe acest site, sau oricare alt site sau serviciu conectate de acest site, este pe riscul dvs.

Deși Atos face eforturi rezonabile de a include informaţii corecte și actuale pe acest site, acesta poate conţine informaţii puţin învechite sau erori tipografice. De aceea, Atos nu oferă garanţii asupra corectitudinii informaţiilor conţinute. Mai mult, Atos nu își asumă nici o obligaţie sau responsabilitate  pentru orice greșeli sau omisiuni conţinute de acest site.

Numele, imaginile, siglele și pozele ce identifică serviciile Atos și/sau afiliaţii săi. Referinţele efectuate folosind acest site către terţi privind informaţiile oferite, conţinut, bunuri, produse, procese sau servicii prin nume, marcă, producător sau altfel nu constituie sau implică obligaţia, aprobarea sau recomandarea implicită sau conexiunea cu Atos.  Mai mult, acest site poate fi conectat cu alte site-uri, care nu sunt sub controlul sau menţinute de Atos. Atos nu a revizuit toate link-urile către alte site-uri și nu este responsabil pentru conţinutul acestora sau al altor pagini din afara site-ului conectate la aceste site-uri. Atos vă oferă aceste link-uri ca un avantaj, și includerea vreunui link pe aceste site-uri nu implică obligaţia Atos faţă de acestea.  

Atos nu revendică proprietatea asupra materialelor pe care le furnizaţi prin acest site, incluzând dar nelimitându-se  feedback și sugestii, sau postări, încărcare, informare sau alte trimiteri. Atos nu va fi răspunzător pentru conţinutul sau imaginile din aceste materiale oferite de dvs. Atos își rezervă dreptul în orice momento, la discreţia sa, să verifice conţinutul trimis de dvs. și să editeze, să mute, să șteargă și/sau să refuze să accepte orice conţinut care poate fi considerat ca o încălcare a acestor Termeni de Utilizare și este inacceptabil sau nepotrivit, din motive juridice sau altele. 

Prin trimiterea materialelor pe acest site, dvs. acordaţi Atos, și oricui autorizat de Atos, fără redevenţă, în mod perpetuu, irevocabil, ne-exclusiv, ne-restrictiv, la nivel global licenţă să folosească, să copieze, să transmită, să vândă, să exploateze, să creeze lucrări ce derivă din acestea, să distribuie și/sau să publice acest material, parţial sau total, în orice mod sau mediu (necunoscut sau dezvoltat ulterior), în orice scop ales de Atos.   

Utilizarea și navigarea pe acest site este pe riscul dvs. Atos sau terţi implicaţi în crearea, producerea, sau livrarea acestui site nu sunt responsabili de daune directe, întâmplătoare, ulterioare, indirecte sau punitive, reieșind din accesul sau folosirea acestui site. Fără limitarea celor spuse anterior întregul conţinut al acestui site vă este oferit “așa cum este” și “cum este disponibil” fără vreo garanţie, fie exprimată sau implicită, inculzân dar nelimitând-se la garanţiile implicate de vandabilitate, fitness cu un scop precis, sau neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. 

Atos poate efectua modificări, îmbunătăţiri, corecţii la acest site și acestor Termeni și Condiţii în orice moment cu o informare. 

Atos poate strange date ale persoanelor ce navighează site-ul Atos, cu scopul de a întelege folosirea completă a paginilor și caracteristicilor. In acest scop Atos utilizează Google Analytics. Pentru a evita colectarea datelor personale de către Google, Atos a stabilit tool-ul într-un mod ce previne colectarea adreselor IP. Nici Atos și nici Google un pot identifica activitatea persoanelor.  

Alte date personale pot fi de asemenea colectate ca rezultat al abonării la newsletter sau la Atos Servicii Premium. Aceste date personale sunt procesate de Atos numai ca să ofere suportul potrivit. Aceste date nu vor fi împărţite cu terţi. 

Având în vedere protecţia datelor și chestiuni legate de securitate, site-ul Atos este găzduit de în Uniunea Europeană pentru a garanta nivelul potrivit de protective al tuturor datelor ce sunt colectate și procesate. Suportul aplicaţiei poate fi efectuat de Atos India. Transferurile rezultate din acest support vor fi cuprinse în clauzele model UE pentru a oferi nivelul potrivit de protecţie.  

La vizitarea site-ului nostru, sunt instalate cookies pe computer pentru a permite să îmbunătăţim modul în care funcţionează site-urile noastre, de ex., asigurarea că utilizatorii găsesc rapid ceea ce caută. Dacă nu agreaţi folosirea acestor cookies, puteţi seta browser-ul să limiteze sau să excludă aceste utilizarea lor.

Persoanele ale căror date personale sunt colectate au dreptul să solicite acces, modificare sau ștergere a datelor personale. Pentru exercitarea acestui drept, persoanele pot contacta Biroul de Protecţie a Datelor din Grup la dpo-group@atos.net 

In cazul în care orice parte a acestor Termeni și Condiţii nu este constrângătoare, partea care nu este constrângătoare va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă pentru a reflecta intenţiile originale ale părţilor iar restul prevederilor vor rămâne în vigoare.  

In cazul în care Atos nu respectă strict orice prevedere a acestui accord nu va fi interpretat ca o renunţare la vreo prevedere sau drept. Nici comportamentul dintre părţile la care se face referire aici nici practica comercială nu va efectua modificări ale vreunei prevederi ale acestor Termeni și Condiţii.

Acești Termeni și Condiţii vor fi guvernaţi și interpretaţi în conformitate cu legislaţia Franceză. Orice cauză împotriva Atos trebuie să fie începută în Franţa. 

Communicate de Presă

Comunicatele de presă ale Atos sunt prezentate pe acest site doar ca informare. Informaţiile oferite de Atos au fost corecte în momentul publicării lor, fiind subiectul unor declaraţii sau anunţuri. Investitorii nu vor considera că declaraţiile conţinute în aceste communicate rămân în vigoare ulterior. Atos un revizuiește postările anterioare pentru a determina dacă acestea rămân în vigoare iar informaţiile conţinute în aceste postări sunt inlocuite. Atos neagă orice obligaţie de a relua declararaţiile sau comunícatele de presă. Informaţia financiară ce poate fi accesată prin această pagină este valabilă doar pentru datele pentru care a fost publicată. Aceste informaţii pot sa nu fie de actualitate. Atos nu își asumă nici o obligaţie, și neagă orice datorie de a aduce la zi informaţiile disponibile prin această pagină. Performanţa financiară viitoare a Atos este subiectul diferitelor trenduri, riscuri și  incertitudini ce pot cauza rezultatele actuale să difere faţă de cele ulterioare. Tendinţele, riscurile și incertitudinile ce pot afecta rezultatele financiare ale Atos sunt detaliate în rapoartele Atos completate cu AMF, incluzând Raportul Anual al Atos pentru cel mai recent an fiscal.        

DACA ACESTI TERMENI SI CONDITII NU SUNT ACCEPTATI IN TOTALITATE, FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB TREBUIE SA INCETEZE IMEDIAT. 

 

Atos, logo-ul Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Worldline, BlueKiwi, Bull, Canopy the Open Cloud Company, Yunano, Zero Email, Zero Email Certified şi The Zero Email Company sunt mărci înregistrate ale Grupului Atos.

Atos.net este înregistrată şi deţinutăde Atos SE, o companie europeană cu răspundere limitată (“Societas Europea”), organizată în conformitate cu legislaţia Franţei, având adresa sediului la River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, Franţa al cărui număr la Registrul Comerţului din Pontoise este 323 623 603.

 

2015

 

Contactați-ne

Atos
More Info
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information